Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy niektórych informacji zdefiniowanych poniżej, tj Sinocare Inc i jej spółki stowarzyszone („Sinocare”, „nasze”, „my” lub „nas”) zbieramy za pośrednictwem naszych stron internetowych, produktów i aplikacji („Usługi").

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Przeczytaj tę politykę prywatności, aby dowiedzieć się, jakie informacje zbiera od Ciebie SINOCARE i jak SINOCARE wykorzystuje te informacje.

Korzystając z usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przesyłanie Twoich danych zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszej polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług.

Należy pamiętać, że wszystkie powiązane usługi i systemy mogą znajdować się na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi, gromadzone przez nas informacje (w tym pliki cookie) są przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony prywatności jak kraj, w którym mieszkasz lub jesteś obywatelem. Korzystając z usług i przekazując nam informacje, wyrażasz zgodę na przesyłanie i przetwarzanie informacji w Stanach Zjednoczonych.

Jakie informacje zbieramy?

Informacje podawane przez Użytkowników

 • Informacje o Twoim koncie: Podajesz swój adres e-mail lub logujesz się na konto strony trzeciej (np. Facebook), aby utworzyć konto online lub w aplikacji („Konto”) lub subskrybować naszą komunikację. Jeśli odmówisz podania takich informacji, możesz nie być w stanie prawidłowo korzystać z Usług. Podczas tworzenia Konta możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji, takich jak imię i nazwisko, awatar, wiek, płeć, adres, numer telefonu i adres e-mail.
 • Informacja o płatności; Zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności: Korzystamy z zewnętrznego procesora płatności (obecnie Paypal), aby pomóc w bezpiecznym przetwarzaniu danych osobowych umożliwiających identyfikację płatności. Kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem Usług, dane karty kredytowej są szyfrowane i przesyłane bezpośrednio do PayPal. Nie przechowujemy informacji o Twojej karcie kredytowej, nie kontrolujemy i nie jesteśmy odpowiedzialni za PayPal, gromadzenie lub wykorzystanie Twoich informacji. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Paypal przechowuje i wykorzystuje informacje o Twojej karcie kredytowej, odwiedzając politykę prywatności Paypal.
 • Obsługa klienta: kontaktując się z nami, możesz przekazać nam informacje na temat korzystania z Usług, w tym informacje o posiadanych produktach sinocarehealth i dane kontaktowe, abyśmy mogli zapewnić obsługę klienta.

Informacje zbierane automatycznie

 • Ciasteczka: Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki internetowej lub na dysk twardy Twojego komputera lub uzyskiwane do nich dostęp z poziomu przeglądarki internetowej. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny (lokalizacji internetowej), z której pochodzi, „czas życia” pliku cookie (tj. datę jego wygaśnięcia) oraz losowo wygenerowany unikalny numer lub podobny identyfikator. Plik cookie może także zawierać informacje o Urządzeniu, takie jak ustawienia użytkownika, historia przeglądania i czynności podejmowane podczas korzystania z Usług.

Nasze Usługi korzystają z następujących plików cookies:

 • Ściśle niezbędne pliki cookie, które są wymagane do działania Usług. Bez nich np. nie mogliby Państwo korzystać ze swojego Konta.
 • Analityczne/wydajnościowe pliki cookie, które pozwalają sinocare rozpoznawać i zliczać liczbę odwiedzających, dowiedzieć się, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po Usługach i ulepszać Usługi.
 • Funkcjonalne pliki cookie, których sinocare używa do rozpoznawania Cię, gdy wracasz do Usług.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i sygnałów nawigacyjnych, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org.

 • Usługi analityczne: sinocare korzysta również z usług analitycznych, takich jak Google Analytics, w celu gromadzenia i analizowania Twoich informacji. Ogólnie rzecz biorąc, usługi analityczne nie identyfikują poszczególnych użytkowników. Wiele usług analitycznych umożliwia rezygnację z gromadzenia danych. Na przykład, aby dowiedzieć się więcej o praktykach Google Analytics i rezygnacji, odwiedź stronę google.com/settings/ads lub pobierz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informacje stron trzecich

Gromadzimy i wykorzystujemy informacje uzyskane z Facebooka, Google, Amazon i innych kont, których używasz do logowania się do Usług („Konta osób trzecich”), takie jak Twoje imię i nazwisko, nazwa użytkownika lub nick, data urodzenia, zdjęcie i inne szczegółowe informacje, które możesz posiadać w swoim profilu konta strony trzeciej. Nie mamy dostępu do haseł do Twoich kont osób trzecich.

Prywatność dzieci i nieletnich

 • O ochronie danych osobowych nieletnich. Firma przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych nieletnich. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią w wieku poniżej 16 lat (zgodnie z wymogami prawnymi krajów członkowskich UE minimalny wiek nie może być niższy niż 13 lat), przed użyciem tego produktu musisz uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz Praca. Ten produkt i Usługa będą chronić dane osobowe nieletnich zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami UE.
 • Usługi nie są skierowane do osób niepełnoletnich ani do nich przeznaczone. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy jakiekolwiek informacje bezpośrednio od osoby niepełnoletniej, podejmiemy kroki mające na celu usunięcie lub zniszczenie tych informacji. Nieletni z Kalifornii: Chociaż Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, który nie ukończył 18 lat i nie możesz usunąć publicznie dostępnych treści, które nam przesłałeś, możesz poprosić o usunięcie, kontaktując się z nami pod adresem: support@sinocare.com. Żądając usunięcia, musisz określić, jakie informacje chcesz usunąć, i podać nam konkretne informacje, takie jak adres URL każdej strony, na której wprowadzono te informacje, abyśmy mogli je znaleźć. Nie jesteśmy zobowiązani do usuwania jakichkolwiek treści lub informacji, które: (1) prawo federalne lub stanowe wymaga utrzymywania strony trzeciej lub nas; (2) nie został opublikowany przez Ciebie; (3) jest zanonimizowany tak, że nie można Cię zidentyfikować; (4) nie postępujesz zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi usuwania lub żądania usunięcia; lub (5) otrzymałeś wynagrodzenie lub inne wynagrodzenie za dostarczenie treści lub informacji. Usunięcie Twoich treści lub informacji z Serwisu nie gwarantuje całkowitego lub kompleksowego usunięcia tych treści lub informacji z naszych systemów lub systemów naszych usługodawców. Nie jesteśmy zobowiązani do usuwania treści lub informacji opublikowanych przez Ciebie; nasze zobowiązania wynikające z prawa stanu Kalifornia są spełnione, o ile anonimizujemy treści lub informacje lub czynimy je niewidocznymi dla innych użytkowników i opinii publicznej.

Czy możesz wycofać swoją zgodę na gromadzenie i/lub wykorzystywanie przez nas informacji?

Możesz wycofać swoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i/lub ujawnianie danych osobowych przechowywanych lub kontrolowanych przez nas, składając wniosek do wsparcie@sinocare.com lub postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi usuwania Konta. W zależności od zakresu, w jakim wycofasz swoją zgodę, może to mieć wpływ na funkcjonalność Twojego Konta, Produktów i Usług, w tym utratę dostępu lub możliwości korzystania z Twojego Konta, Produktów i/lub Usług.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane w jeden z następujących sposobów:

 • Aby przetwarzać transakcje: Wykorzystujemy Twoje dane do przetwarzania płatności dokonywanych za pośrednictwem Usług.
 • Aby wysyłać okresowe e-maile: adres e-mail, który podajesz do przetwarzania zamówienia lub Twoje Konto, może być używany do wysyłania Ci informacji i aktualizacji na temat Twojego zamówienia, a także do otrzymywania okazjonalnych wiadomości o firmie, aktualizacji i powiązanych informacji o Produktach lub Usługach, w tym do wysyłania Ci aktualizacji naszych warunków i usług zasady i inne ważne komunikaty od czasu do czasu. Możemy również wysyłać Ci komunikaty marketingowe i promocyjne, które naszym zdaniem mogą być istotne dla Twoich zainteresowań.
 • Nasze usługi: Obsługujemy i świadczymy usługi, w tym zapewnianie obsługi klienta oraz ulepszanie, naprawianie i dostosowywanie Usług. Wykorzystujemy Twoje dane, aby zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z Usług oraz ocenić i ulepszyć Usługi. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane do badania, opracowywania i testowania nowych usług, Produktów i funkcji, a także do rozwiązywania problemów. Używamy również Twoich danych, aby odpowiedzieć Ci, gdy się z nami skontaktujesz. Używamy plików cookie do obsługi, świadczenia, ulepszania, zrozumienia i dostosowywania Usług.
 • Bezpieczeństwo i prywatność: Używamy Twoich danych do weryfikacji szczegółów Konta i aktywności. Wykorzystujemy Twoje dane również w celu promowania bezpieczeństwa i prywatności Usług, na przykład poprzez badanie podejrzanych działań lub naruszeń naszych warunków.
 • Informacje reklamowe i biznesowe: Możemy wyświetlać Tobie i innym reklamy naszych Produktów i produktów stron trzecich w oparciu o informacje, które od Ciebie zebraliśmy, takie jak: to, co zainstalowałeś, co uzyskałeś, czego używałeś i co kupiłeś.
 • Dostęp do kont osób trzecich: Wykorzystujemy Twoje dane, w tym dane dotyczące Kont Osób Trzecich, aby umożliwić Twoim Produktom i Usługom dostęp do Kont Osób Trzecich. Te Konta Osób Trzecich mogą umożliwiać udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem naszych Usług, takich jak posty lub zdjęcia na Facebooku. Ponieważ tego rodzaju informacje mogą być publiczne, należy zachować ostrożność przy wyborze treści przesyłanych na konta osób trzecich. Proszę odpowiednio dostosować ustawienia prywatności swojego Konta Zewnętrznego.

W jaki sposób udostępniane są te informacje?

 • Dostawcy zewnętrzni: Udostępniamy Twoje dane zewnętrznym dostawcom, z którymi współpracujemy, aby pomóc nam w obsłudze, dostarczaniu, analizowaniu, ulepszaniu, zrozumieniu, dostosowywaniu, wspieraniu i promowaniu Usług.
 • Usługi stron trzecich: Kiedy korzystasz z usług stron trzecich, takich jak konta stron trzecich zintegrowane z Produktami i Usługami, mogą one otrzymać Twoje dane. Kiedy korzystasz z usług stron trzecich, ich warunki i polityka prywatności będą miały zastosowanie do korzystania przez Ciebie z tych usług.
 • Kwestie regulacyjne i prawne: Możemy również udostępnić Twoje dane stronom trzecim, jeśli uznamy, że jest to właściwe w celu zapewnienia zgodności z prawem, egzekwowania naszych warunków i zasad lub ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa.

Jak chronimy Twoje dane?

Wdrażamy różnorodne środki bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo Twoich danych podczas składania zamówienia, wprowadzania, przesyłania lub uzyskiwania dostępu do Twoich danych. Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone dane osobowe umożliwiające identyfikację płatności są przesyłane za pośrednictwem technologii Secure Socket Layer (SSL). Po transakcji dane Twojej karty kredytowej nie będą przechowywane na naszych serwerach.

W jaki sposób możesz zarządzać informacjami o sobie, w tym o swoim Koncie?

Zapewniamy Ci możliwość przeglądania, zarządzania i usuwania Twoich danych.

 • Zmiana adresu e-mail, pseudonimu i innych informacji: Możesz sprawdzić i zmienić informacje w profilu swojego Konta, logując się na swoje Konto i odwiedzając stronę ustawień Konta.
 • Rezygnacja z subskrypcji: Jeśli w dowolnym momencie zechcesz zarządzać ustawieniami komunikacji, np. zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, na dole każdej wiadomości e-mail zamieścimy szczegółowe instrukcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji. Możesz także zrezygnować z subskrypcji logując się na swoje Konto i odwiedzając stronę ustawień Konta.
 • Usuwanie Konta: Jeśli chcesz usunąć swoje Konto, możesz to zrobić na stronie ustawień Konta. Usunięcie Konta spowoduje usunięcie danych osobowych powiązanych z Twoim Kontem.

Jak długo dane będą przechowywane?

Przechowujemy Twoje dane do czasu, aż nie będą nam już potrzebne do świadczenia Usług, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, lub do czasu usunięcia Konta zgodnie z powyższym opisem, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Linki stron trzecich

Czasami, według naszego uznania, w naszych Usługach możemy umieszczać łącza do witryn internetowych osób trzecich. Te strony internetowe osób trzecich posiadają odrębną i niezależną politykę prywatności. Prosimy o zachowanie ostrożności przy korzystaniu z witryn stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść i działalność tych witryn, do których prowadzą linki.

Kalifornijskie prawo „Świeć światło”.

Sekcja 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia pozwala użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii uzyskać od nas raz w roku bezpłatnie listę stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe (jeśli takie istnieją) do celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taką prośbę, wyślij wiadomość e-mail z tytułem „California Privacy Rights” na adres support@sinocare.com lub napisz do nas na adres Power Mobile Life, LLC, 400 108th Ave NE, Apartament 400, Bellevue, Waszyngton 98004.

Zmiany w naszej Polityce Prywatności

sinocare zastrzega sobie prawo do okresowego zmieniania i aktualizowania niniejszej Polityki prywatności. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu, zgodnie z datą powyżej, i mają zastosowanie do Usług w późniejszym terminie. Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu zmian będzie oznaczało akceptację poprawionych zmian, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności w celu uzyskania aktualizacji.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, napisz do nas:

pomoc@sinocare.com