Pomoc dotycząca jednostek miary i ilości

Kupując glukometr po raz pierwszy, możesz napotkać następujące pytania:

  • Jaką jednostkę miary wybrać, mmol/L czy mg/dl?
  • Ile pasków testowych powinienem kupić, 50, 100 lub więcej

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, musimy wiedzieć 3 rzeczy:

  1. W jakim kraju mieszkam?
  2. Jaką jednostkę miary preferuje mój system medyczny?
  3. Co mój lekarz mówi na temat częstotliwości badań?

Tutaj wymieniliśmy kilka przydatnych zasobów, które pomogą Ci wybrać odpowiedni produkt.

Kraje, praktyki medyczne i jednostki miary

Podczas pomiaru poziomu glukozy stosujemy 2 różne jednostki miary: mmol/L i mg/dl.

Ogólnie rzecz biorąc, każdy kraj przyjmuje jeden typ glukometrów w swojej praktyce medycznej (na przykład lekarze używają urządzeń w mg/dl w Hiszpanii, a większość glukometrów na lokalnym rynku również mierzy mg/dl).

Oto tabela jednostek miar i oficjalnych zaleceń w różnych krajach:

(Uwaga: poniższe informacje mają wyłącznie charakter ogólny, możesz mieć przeciwny moduł w zależności od sposobu podróżowania lub praktyki klinicznej)

Kraj Preferowana jednostka Władze lokalne/media dotyczące zdrowia Lokalne referencje
Zjednoczone Królestwo mmol/l NHS „Test domowy wykonany w dowolnym innym czasie Ponad 11 mmol/l…”
Pochodzenie
Hiszpania mg/dl SNS „Poziom glukozy we krwi uważa się za prawidłowy, gdy wynosi mniej niż 110 mg/dl…”
Pochodzenie
Włochy mg/dl Salut „Wartości równe lub większe niż 126 mg/dl uważa się za wskazujące na cukrzycę”
Pochodzenie
Niemcy mg/dl BfArM „Poziomy glukozy… Obraz poziomu glukozy we krwi używany do określenia dawki insuliny… mg/dl (miligramów na decylitr)”
Pochodzenie
Francja Obydwa MA „glikemia we krwi > 1,26 g/l (7,0 mmol/l) po 8 godzinach na czczo i dwukrotnie sprawdzona”;
„jednostka miary, mg/dl lub mmol/l, żądana do wyświetlania przez glukometr;”
Pochodzenie
Polska mg/dl Ministerstwo Zdrowia "…pacjent zgłasza objawy infekcji, złe samopoczucie lub stężenie glukozy we krwi wynosi powyżej 240 mg/dl…"
Pochodzenie
Rumunia Obydwa NAMMDR „Tabela 1.1. Kryteria diagnostyczne ADA dla DM (6)… Stężenie glukozy we krwi na czczo ≥ 126 mg/dl (7 mmol/l)…”
Pochodzenie
Holandia mmol/l NZa „Do badania zostanie włączonych 240 dorosłych pacjentów z DM1, u których poziom glukozy we krwi mieści się w zakresie mniejszym niż 70% przypadków, tj. 3,9–10,0 mmol/l…”
Pochodzenie
Belgia mg/dl FAMHP „Szacowaną całkowitą częstość występowania cukrzycy definiuje się jako stężenie glukozy we krwi na czczo ≥ 126 mg/dl lub hemoglobiny glikozylowanej (HbA1C) ≥ 6,5%…”
Pochodzenie
Czechy mmol/l MZCR „Jeżeli stężenie glukozy we krwi u noworodka wynosi poniżej 2,5 mmol/l, należy kodować zgodnie z przyczyną z kategorii diagnostycznej P70.0 – P70.9. W dokumentacji należy zawsze rejestrować interwencję terapeutyczną (karmienie, wlew) i pobieranie próbek kontrolnych. "
Pochodzenie
Grecja Obydwa Ministerstwo Zdrowia „a) stężenie glukozy na czczo wynosi ≥126 mg/dl (7,0 mmol/l), jeśli zostało potwierdzone przynajmniej w kolejnym dniu”
Pochodzenie
Portugalia mg/dl SNS „…Jednak wartości glukozy we krwi pomiędzy 110 a 126 mg/dL już wskazują na obniżoną tolerancję glukozy, czyli stan przedcukrzycowy.”
Pochodzenie
Szwecja mmol/l 1177.se „Zwykle występuje, gdy poziom cukru we krwi spada poniżej 3-4 mmol/l, ale może się to różnić u różnych osób”.
Pochodzenie
Węgry Obydwa NNK „Jest to konieczne, ponieważ aby wykonać badanie FDG PET konieczne jest, aby poziom cukru we krwi w dniu przyjazdu był niższy niż 11 mmol/L (200 mg/dL).”
Pochodzenie
Austria mg/dl ÖGPH „...Cukier na czczo 126 mg/dl lub więcej: Cukrzyca. Aby potwierdzić diagnozę, pomiar zwykle powtarza się innego dnia.”
Pochodzenie
Bułgaria mmol/l Ministerstwo Zdrowia „To może się zdarzyć rano na czczo – cukrzyca występuje, gdy poziom glukozy we krwi przekracza 7,0 mmol/l…”
Pochodzenie
Dania mmol/l SST „Aktywność fizyczną należy odłożyć w przypadku poziomu cukru we krwi > 17 mmol/l do czasu jego skorygowania. To samo dotyczy niskiego poziomu cukru we krwi < 7 mmol/l.”
Pochodzenie
Finlandia mmol/l THL „…Wartość na czczo mierzona w próbce osocza (mmol/l)…”
Pochodzenie
Słowacja mmol/l Ministerstwo Zdrowia „Graniczący poziom glukozy we krwi na czczo (IFG) definiuje się jako poziom glukozy we krwi na czczo w zakresie 5,6–6,9 mmol/l”.
Pochodzenie
Irlandia mmol/l BHP „…Dwa wyniki HbA1c ≥ 48 mmol/mol (≥ 6,5%) w odstępie 2–3 miesięcy potwierdzają rozpoznanie cukrzycy…”
Pochodzenie
Chorwacja mmol/l HZJZ „FAKT: Normalny poziom cukru na czczo wynosi do 6,1 mmol/l, a osobom chorym na cukrzycę zaleca się, aby cukier przed posiłkiem nie przekraczał 6 mmol/l lub 8 mmol/l 2 godziny po posiłku. ..”
Pochodzenie
Litwa mmol/l SAMEGO SIEBIE „glikemia na czczo >= 7,0 mmol/l; wykonanie GTT z 75 g glukozy po 2 godzinach…”
Pochodzenie
Słowenia mmol/l NIJZ „…Te problemy są zwykle wykrywane dopiero wtedy, gdy poziom cukru we krwi jest już bardzo wysoki, powyżej 10 mmol/l, co może nastąpić dopiero po kilku latach”.
Pochodzenie
Łotwa mmol/l maszyna wirtualna „1.8. Oznaczanie poziomu glukozy w osoczu krwi żylnej (mmol/l) na czczo…”
Pochodzenie
Estonia mmol/l Rada Zdrowia „Cukrzycę rozpoznaje się, gdy u pacjenta: stężenie glukozy w osoczu na czczo ≥ 7,0 mmol/l lub…”
Pochodzenie
Luksemburg Obydwa zdrowie „…poziom glukozy we krwi na czczo, zmierzony w 2 kolejnych badaniach krwi, jest większy niż 126 mg/dl (7 mmol/l)…”
Pochodzenie

Oficjalna częstotliwość testów

Jeśli mam cukrzycę, ile razy dziennie powinienem wykonywać badania?

To zależy od warunków medycznych. Organy odpowiedzialne za opiekę zdrowotną, takie jak NICE (Wielka Brytania) czy DDG (Niemcy), sugerują częstotliwość badania poziomu glukozy:

Cukrzyca typu 1

„Powinieneś badać poziom glukozy we krwi co najmniej 4 razy dziennie – przed każdym posiłkiem i przed pójściem spać. Konieczne może być częstsze badanie, na przykład przed i w trakcie prowadzenia pojazdu, podczas ćwiczeń fizycznych, jeśli poczujesz się źle, w czasie choroby (w ramach zwolnień lekarskich) lub jeśli masz problemy z hipoglikemią.”

-NICE wskazówki. Link źródłowy

Cukrzyca typu 2 (perspektywa lekarza)

„1.16.13 Nie należy rutynowo proponować samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi włośniczkowej u dorosłych chorych na cukrzycę typu 2, chyba że:

  • dana osoba przyjmuje insulinę lub
  • istnieją dowody na epizody hipoglikemii lub
  • dana osoba przyjmuje leki doustne, które mogą zwiększać ryzyko hipoglikemii podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, lub
  • dana osoba jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę (patrz wytyczne NICE dotyczące cukrzycy w ciąży). [2015, zmienione 2022].”

-NICE wskazówki. Link źródłowy

W przypadku pacjentów z Wielkiej Brytanii z tego powodu nie można zaopatrzyć się w glukometry finansowane przez NHS: jeśli nie stosujesz leku obniżającego poziom glukozy (co może powodować hipoglikemię), nie potrzebujesz samodzielnego testu.

Zobaczmy więcej oficjalnych zaleceń dotyczących tego, ile razy powinniśmy badać poziom glukozy:

Cukrzyca terapia Częstotliwość odbiorcza Sytuacja pomiaru przed posiłkiem: przed posiłkiem po posiłku: 1,5 godziny po posiłku Messiintervall potrzeby pasków testowych
Typ 1 ICT przynajmniej 5 razy dziennie przedposiłkowe i ewentualnie poposiłkowe, przed pójściem spać codziennie > 5 pasków dziennie co najmniej 600 pasków na kwartał
w nocy (od 2:00 do 4:00) co 2-3 tygodnie
w sytuacjach szczególnych (podejrzenie hipoglikemii, sport, choroba, przed prowadzeniem samochodu...) Jeśli to konieczne
Dzieci i młodzież typu 1 ICT co najmniej 10 razy dziennie Przedposiłkowe, poposiłkowe, przed snem, w nocy codziennie > 10 pasków dziennie minimum 1000 pasków co kwartał
w sytuacjach szczególnych (przed/w trakcie/po sporcie, Jeśli to konieczne
w przypadku gorączkowych chorób zakaźnych...) co 2-3 godziny
Typ 1 Pompa insulinowa przynajmniej 5 razy dziennie przedposiłkowe i ewentualnie poposiłkowe, codziennie > 5 pasków dziennie co najmniej 600 pasków na kwartał
wieczorem przed snem (od 2:00 do 4:00) co 2-3 tygodnie
w sytuacjach szczególnych (podejrzenie hipoglikemii, sport, choroba, przed jazdą, błąd techniczny...) Jeśli to konieczne
Dzieci i młodzież typu 1 Pompa insulinowa co najmniej 12 razy dziennie Przedposiłkowe, poposiłkowe, przed snem, w nocy codziennie > 12 pasków dziennie minimum 1200 pasków co kwartał
w sytuacjach szczególnych (przed/w trakcie/po sporcie, Jeśli to konieczne
w chorobach zakaźnych, błędach technicznych...) co 2-3 godziny
Typ 1 z nieświadomością hipoglikemii ICT/pompa insulinowa co najmniej 8 razy dziennie przedposiłkowe i poposiłkowe, przed snem codziennie > 8 pasków dziennie co najmniej 800 pasków na kwartał
w nocy (od 2:00 do 4:00) co 2 tygodnie
w sytuacjach szczególnych (podejrzenie hipoglikemii, sport, choroba, przed jazdą, błąd techniczny...) Jeśli to konieczne
Typ 2 ICT co najmniej 4 razy dziennie przedposiłkowe i ewentualnie poposiłkowe, przed pójściem spać codziennie > 4 paski dziennie co najmniej 500 pasków co kwartał
w nocy (od 2:00 do 4:00) co 2-3 tygodnie
w sytuacjach szczególnych (podejrzenie hipoglikemii, sport, choroba, przed prowadzeniem samochodu...) Jeśli to konieczne
Typ 2 CT przynajmniej dwa razy dziennie przedposiłkowy (przed wstrzyknięciem) codziennie > 2 paski dziennie co najmniej 250 pasków na kwartał
w nocy (od 2:00 do 4:00) co 2-3 tygodnie
w sytuacjach szczególnych (podejrzenie hipoglikemii, sport, choroba, przed prowadzeniem samochodu...) Jeśli to konieczne
Typ 2 Insulina na dobranoc przynajmniej dwa razy dziennie post przedposiłkowy, przed snem codziennie > 2 paski dziennie co najmniej 200 pasków na kwartał
w nocy (od 2:00 do 4:00) co 2-3 tygodnie
w sytuacjach szczególnych (podejrzenie hipoglikemii, sport, choroba, przed prowadzeniem samochodu...) Jeśli to konieczne
Typ 2 zagrożony hipoglikemią Sulfonylharnstoff – terapia co najmniej 2 x w tygodniu post przedposiłkowy, przed snem 1 × w tygodniu > 1/2 paska dziennie co najmniej 50 pasków na kwartał
w nocy (od 2:00 do 4:00) co 2-3 tygodnie
w sytuacjach szczególnych (podejrzenie hipoglikemii, sport, choroba, przed prowadzeniem samochodu...) Jeśli to konieczne
Typ 2 bez ryzyka hipoglikemii terapia doustna w sytuacjach szczególnych (manifestacja, w celach szkoleniowych, nieosiągnięcie celów terapii...) Jeśli to konieczne co najmniej 50 pasków na kwartał
Ciąża typu 1/typu 2 ICT/pompa insulinowa co najmniej 7 razy dziennie przedposiłkowe i poposiłkowe, przed snem codziennie > 7 pasków dziennie co najmniej 700 pasków na kwartał
w nocy (od 2:00 do 4:00) co tydzień
w sytuacjach szczególnych (podejrzenie hipoglikemii, sport, choroba, przed jazdą, błąd techniczny...) Jeśli to konieczne
cukrzyca ciężarnych Odżywianie co najmniej 15 razy w tygodniu trzeźwy, codziennie co najmniej 350 pasków na kwartał
przedposiłkowe i poposiłkowe, przed snem 3 razy w tygodniu
cukrzyca ciężarnych Insulina co najmniej 7 razy dziennie przedposiłkowe i poposiłkowe, przed snem codziennie > 7 pasków dziennie co najmniej 650 pasków na kwartał
w nocy (od 2:00 do 4:00) co 2 tygodnie
w sytuacjach szczególnych (podejrzenie hipoglikemii, sport, choroba, przed jazdą, błąd techniczny...) Jeśli to konieczne

-Niemieckie Towarzystwo Diabetologiczne. Link źródłowy

W oparciu o nasze schorzenia możemy określić częstotliwość badań zgodnie z powyższymi zaleceniami.

Tymczasem DDG daje tę samą sugestię co NICE: nie wykonuj zbyt wielu badań, jeśli mamy typ 2 i nie polegaj na lekach.

Jednak dobrą praktyką jest badanie poziomu cukru we krwi w określonych okolicznościach, np. po zjedzeniu nowej przekąski (lub przed śniadaniem).

Co zrobić, jeśli otrzymam złą jednostkę?

Nie martw się, jeśli glukometr mierzy glukozę w mmol/l, spodziewając się jej w mg/dl.

Dla wszystkich urządzeń istnieje wzór przeliczeniowy pomiędzy mmol/l i mg/dl:

mg/dl = 18 × mmol/l

Przykładowo, jeśli urządzenie wskazuje 7,5 mmol/l, wynik wynosi 135 mg/dl (7,5*18).

Jeśli jednak podczas każdego pomiaru nadal czujesz się zdezorientowany, możesz poprosić o pomoc, wysyłając do nas e-mail na adres pomoc@sinocare.com.