Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na určité informace, jak je definováno níže, které Společnost Sinocare Inc a její přidružené společnosti ("Sinocare, „naše“, „my“ nebo „nás“) shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek, produktů a aplikací („Služby").

Vaše soukromí je pro nás důležité. Přečtěte si prosím tyto zásady ochrany soukromí, abyste se dozvěděli o informacích, které od vás SINOCARE shromažďuje, a o tom, jak SINOCARE tyto informace používá.

Používáním služeb souhlasíte se shromažďováním, používáním a přenosem vašich informací, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto zásad ochrany osobních údajů, pak prosím nepoužívejte služby.

Mějte prosím na paměti, že všechny související služby a systémy mohou být umístěny na serverech ve Spojených státech. Pokud se nacházíte mimo Spojené státy, informace, které shromažďujeme (včetně souborů cookie), jsou zpracovávány a ukládány ve Spojených státech, které nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany soukromí jako země, kde bydlíte nebo jste občanem. Používáním služeb a poskytováním informací nám souhlasíte s přenosem a zpracováním informací ve Spojených státech amerických.

Jaké informace shromažďujeme?

Informace poskytnuté uživateli

 • Informace o vašem účtu: Poskytnete svůj e-mail nebo se přihlásíte k účtu třetí strany (jako je Facebook), abyste si vytvořili online nebo aplikační účet (dále jen „účet“) nebo se přihlásili k odběru naší komunikace. Pokud takové informace odmítnete poskytnout, je možné, že nebudete moci řádně používat Služby. Při vytváření účtu můžete být požádáni o zadání určitých informací, jako je vaše jméno, avatar, věk, pohlaví, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
 • Informace o platbě; Zpracovatel plateb třetí strany: Využíváme externího zpracovatele plateb (v současnosti Paypal), který pomáhá při bezpečném zpracování vašich osobních údajů o platbě. Když zadáte objednávku prostřednictvím Služeb, informace o kreditní kartě jsou zašifrovány a přeneseny přímo do Paypal. Neukládáme informace o vaší kreditní kartě a nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za Paypal nebo jeho shromažďování nebo použití vašich informací. Více o tom, jak Paypal ukládá a používá informace o vaší kreditní kartě, se můžete dozvědět v zásadách ochrany osobních údajů Paypal.
 • Zákaznická podpora: Když nás kontaktujete, můžete nám poskytnout informace o vašem používání Služeb, včetně informací o produktech sinocarehealth, které vlastníte, a kontaktních údajů, abychom vám mohli poskytovat zákaznickou podporu.

Automaticky shromažďované informace

 • Soubory cookie: Cookies jsou malé textové soubory odeslané nebo přístupné z vašeho webového prohlížeče nebo pevného disku vašeho počítače. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény (internetové umístění), ze které soubor cookie pochází, „životnost“ souboru cookie (tj. kdy vyprší) a náhodně vygenerované jedinečné číslo nebo podobný identifikátor. Soubor cookie může také obsahovat informace o Zařízení, jako jsou uživatelská nastavení, historie prohlížení a aktivity prováděné při používání Služeb.

Naše služby používají následující soubory cookie:

 • Nezbytně nutné soubory cookie, které jsou nutné pro provoz Služeb. Bez nich byste například nemohli používat svůj Účet.
 • Analytické/výkonové soubory cookie, které umožňují společnosti sinocare rozpoznat a počítat počet návštěvníků, zjistit, jak se návštěvníci pohybují ve Službách, a zlepšit Služby.
 • Funkční soubory cookie, které sinocare používá k tomu, aby vás poznala, když se vrátíte ke Službám.

Chcete-li se dozvědět více o cookies a webových majácích, navštivte www.allaboutcookies.org.

 • Analytické služby: sinocare také používá analytické služby, jako je Google Analytics, ke shromažďování a analýze vašich informací. Obecně platí, že analytické služby neidentifikují jednotlivé uživatele. Mnoho analytických služeb umožňuje odhlásit se ze shromažďování dat. Chcete-li se například dozvědět více o postupech Google Analytics a odhlášení, navštivte google.com/settings/ads nebo si stáhněte doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informace třetích stran

Shromažďujeme a používáme informace získané z účtů Facebook, Google, Amazon a dalších účtů, které používáte k přihlášení ke Službám (dále jen „účty třetích stran“), jako je vaše jméno, vaše uživatelské jméno nebo rukojeť, datum narození, obrázek a další podrobnosti, které můžete mít ve svém profilu účtu třetí strany. Nemáme přístup k heslům vašich účtů třetích stran.

Soukromí dětí a nezletilých

 • O ochraně osobních údajů mladistvých. Společnost přikládá velký význam ochraně osobních údajů mladistvých. Pokud jste mladistvý do 16 let (podle právních požadavků členských států EU nesmí být minimální věk nižší než 13 let), musíte před použitím tohoto produktu získat písemný souhlas svého rodiče nebo zákonného zástupce a Servis. Tento produkt a služba budou chránit osobní údaje mladistvých podle příslušných zákonů a nařízení EU.
 • Služby nejsou zaměřeny na nezletilé ani nejsou určeny pro použití nezletilými. V souladu s požadavky příslušných právních předpisů, pokud zjistíme, že jsme obdrželi jakékoli informace přímo od nezletilé osoby, podnikneme kroky k odstranění nebo zničení těchto informací. Kalifornie nezletilí: I když služby nejsou určeny pro nikoho mladšího 18 let, pokud jste obyvatelem Kalifornie mladším 18 let a nejste schopni odstranit veřejně dostupný obsah, který jste nám odeslali, můžete nás kontaktovat a požádat o odstranění. na: support@sinocare.com. Při žádosti o odstranění musíte být konkrétní ohledně informací, které chcete odstranit, a poskytnout nám konkrétní informace, jako je adresa URL pro každou stránku, na kterou byly informace zadány, abychom je mohli najít. Nejsme povinni odstraňovat žádný obsah nebo informace, které: (1) federální nebo státní zákony vyžadují, abychom je uchovávali třetí stranou nebo my; (2) nebyl zveřejněn vámi; (3) je anonymizován, takže vás nelze identifikovat; (4) neřídíte se našimi pokyny pro odstranění nebo požádání o odstranění; nebo (5) jste obdrželi kompenzaci nebo jinou protihodnotu za poskytnutí obsahu nebo informací. Odstranění vašeho obsahu nebo informací ze Služby nezajišťuje úplné nebo úplné odstranění tohoto obsahu nebo informací z našich systémů nebo systémů našich poskytovatelů služeb. Nejsme povinni smazat obsah nebo informace, které jste zveřejnili; naše povinnosti podle kalifornských zákonů jsou splněny, pokud anonymizujeme obsah nebo informace nebo je učiníme neviditelnými pro ostatní uživatele a veřejnost.

Můžete odvolat svůj souhlas s naším shromažďováním a/nebo používáním informací?

Svůj souhlas se shromažďováním, používáním a/nebo zveřejňováním vašich osobních údajů, které držíme nebo kontrolujeme, můžete odvolat odesláním žádosti podpora@sinocare.com nebo postupujte podle níže uvedených pokynů pro smazání účtu. Na základě rozsahu, ve kterém svůj souhlas odvoláte, může být ovlivněna funkčnost vašeho účtu, produktů a služeb, včetně ztráty přístupu nebo používání vašeho účtu, produktů a/nebo služeb.

K čemu vaše informace používáme?

Jakékoli informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů:

 • Ke zpracování transakcí: Vaše údaje používáme ke zpracování plateb, které provádíte prostřednictvím Služeb.
 • Pro zasílání pravidelných e-mailů: E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky nebo váš účet, mohou být použity k zasílání informací a aktualizací o vaší objednávce, kromě zasílání příležitostných firemních novinek, aktualizací a souvisejících informací o produktech nebo službách, včetně zasílání aktualizací našich podmínek a politiky a další důležitá sdělení čas od času. Můžeme vám také zasílat marketingová a propagační sdělení, o kterých se domníváme, že mohou být relevantní pro vaše zájmy.
 • Naše služba: Provozujeme a poskytujeme služby, včetně poskytování zákaznické podpory a zlepšování, oprav a přizpůsobení Služeb. Vaše údaje používáme k tomu, abychom porozuměli tomu, jak lidé používají, a abychom mohli vyhodnotit a zlepšit Služby. Kromě toho používáme vaše informace k výzkumu, vývoji a testování nových služeb, produktů a funkcí a také k provádění činností při odstraňování problémů. Vaše údaje používáme také k tomu, abychom vám odpověděli, když nás kontaktujete. K provozování, poskytování, zlepšování, porozumění a přizpůsobení Služeb používáme soubory cookie.
 • Bezpečnost a soukromí: Vaše údaje používáme k ověření podrobností účtu a aktivity. Vaše údaje také používáme k podpoře bezpečnosti a soukromí Služeb, například vyšetřováním podezřelých aktivit nebo porušení našich podmínek.
 • Reklama a obchodní informace: Můžeme vám a ostatním zobrazovat reklamy na naše Produkty a produkty třetích stran na základě informací, které jsme od vás shromáždili, jako například: co jste si nainstalovali, co jste si nainstalovali, co jste používali a co jste zakoupili.
 • Přístup k účtům třetích stran: Vaše údaje, včetně informací o účtu třetích stran, používáme k tomu, abychom vašim produktům a službám umožnili přístup k účtům třetích stran. Tyto účty třetích stran vám mohou umožnit sdílení osobních údajů prostřednictvím našich Služeb, jako jsou příspěvky na Facebooku nebo obrázky. Protože tento druh informací může být veřejný, měli byste věnovat pozornost tomu, co se rozhodnete odeslat na účty třetích stran. Upravte odpovídajícím způsobem nastavení ochrany osobních údajů účtu třetí strany.

Jak jsou tyto informace sdíleny?

 • Poskytovatelé třetích stran: Vaše informace sdílíme s poskytovateli třetích stran, se kterými spolupracujeme, aby nám pomohli provozovat, poskytovat, analyzovat, zlepšovat, chápat, přizpůsobovat, podporovat a nabízet služby.
 • Služby třetích stran: Když používáte služby třetích stran, jako jsou účty třetích stran, které se integrují s produkty a službami, mohou tyto získat vaše informace. Když používáte služby třetích stran, budou se na vaše používání těchto služeb vztahovat jejich podmínky a zásady ochrany osobních údajů.
 • Regulační a právní otázky: Můžeme také poskytnout vaše informace třetím stranám, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržování zákona, prosazování našich podmínek a zásad nebo pro ochranu našich práv, majetku nebo bezpečnosti.

Jak chráníme vaše informace?

Zavádíme řadu bezpečnostních opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich údajů při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání nebo přístupu k vašim údajům. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny poskytnuté osobní identifikační platební údaje jsou přenášeny prostřednictvím technologie Secure Socket Layer (SSL). Po provedení transakce nebudou informace o vaší kreditní kartě uloženy na našich serverech.

Jak můžete spravovat informace o sobě, včetně svého účtu?

Poskytujeme vám možnost kontrolovat, spravovat nebo mazat vaše informace.

 • Změna e-mailu, přezdívky a další: Informace o profilu svého účtu můžete zkontrolovat a změnit tak, že se přihlásíte ke svému účtu a navštívíte stránku nastavení účtu.
 • Zrušení odběru: Pokud budete chtít kdykoli spravovat nastavení své komunikace, například odhlásit odběr e-mailů, v dolní části každého e-mailu uvádíme podrobné pokyny k odhlášení. Můžete se také odhlásit přihlášením ke svému účtu a navštívením stránky nastavení účtu.
 • Smazání účtu: Pokud chcete svůj účet smazat, můžete tak učinit na stránce Nastavení účtu. Smazáním vašeho účtu budou odstraněny osobně identifikovatelné informace spojené s vaším účtem.

Jak dlouho budou data uložena?

Vaše údaje uchováváme, dokud je již nebudeme potřebovat k poskytování Služeb, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nebo dokud svůj Účet nesmažete, jak je popsáno výše, v závislosti na tom, co nastane dříve.

Odkazy třetích stran

Příležitostně, podle našeho uvážení, můžeme do našich Služeb zahrnout odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky třetích stran mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. Používejte prosím tyto webové stránky třetích stran opatrně. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah a aktivity těchto propojených webových stránek.

California Shine the Light Law

Oddíl 1798.83 občanského zákoníku Kalifornie umožňuje uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, získat od nás jednou ročně bezplatně seznam třetích stran, kterým jsme v předchozím kalendářním roce zpřístupnili osobní údaje (pokud existují) pro účely přímého marketingu. Pokud jste rezidentem Kalifornie a přejete si podat takovou žádost, zašlete prosím e-mail s "California Privacy Rights" v předmětu na adresu support@sinocare.com nebo nám napište na adresu Power Mobile Life, LLC, 400 108th Ave NE, Suite 400, Bellevue, WA 98004.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

sinocare si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany soukromí čas od času revidovat a aktualizovat. Všechny změny jsou účinné okamžitě, jakmile je zveřejníme, jak je uvedeno výše, a poté se vztahují na Služby. Vaše další používání Služeb po zveřejnění změn bude znamenat váš souhlas s těmito upravenými změnami, proto prosím pravidelně kontrolujte aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, napište nám:

help@sinocare.com