Termenii serviciului


1. Introducere

Bine ați venit la en.sinocare.com („site-ul”). Acești Termeni de utilizare constituie un acord legal („Acordul” sau „Termenii de utilizare”) între dumneavoastră și Sinocare („noi” sau „noi”) care guvernează utilizarea site-ului web și achiziționarea și utilizarea oricăror produse Sinocare („ Produse") prin intermediul Site-ului. Prin utilizarea site-ului, acceptați acești Termeni de utilizare în totalitate. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare sau cu orice parte a acestor Termeni de utilizare, nu trebuie să utilizați site-ul web.

Acești Termeni de utilizare conțin o prevedere de arbitraj care necesită utilizarea arbitrajului pe bază individuală pentru a rezolva disputele, mai degrabă decât procese cu juriu sau acțiuni colective și, de asemenea, limitează căile de atac disponibile în cazul unei dispute. Consultați Secțiunea 18 pentru detalii complete.

2. Politica de confidențialitate și module cookie

Prin utilizarea site-ului web, declarați și garantați că ați citit și înțeles și sunteți de acord să fiți legat de Politica de confidențialitate a Sinocare („Politica de confidențialitate”), care este încorporată în prezentul acord prin referință. Politica de confidențialitate este disponibilă la https://en.sinocare.com/pages/privacy-policy.

După cum este explicat mai detaliat în Politica de confidențialitate, site-ul web folosește cookie-uri pentru a colecta anumite informații de la dvs. Folosind site-ul web și acceptând acești Termeni de utilizare, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de către Sinocare în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate.

3. Eligibilitate

Prin accesarea și/sau utilizarea site-ului web, declarați și garantați că aveți cel puțin optsprezece (18) ani și că sunteți calificat din punct de vedere legal pentru a încheia și a încheia contracte conform legislației în vigoare. Dacă utilizați site-ul web în numele unei entități comerciale, declarați și garantați în plus că sunteți autorizat să acționați și să încheiați contracte în numele acelei entități comerciale.

4. Achiziții și plăți

Dacă achiziționați un produs prin intermediul site-ului web, vi se va solicita să furnizați informațiile de facturare și de expediere, precum și informații privind cardul dvs. de credit sau de debit (fiecare, un „card de plată”), astfel încât să vă putem percepe costurile și comisioanele. asociat cu achiziția dvs. Declarați și garantați că sunteți deținătorul de cont autorizat pentru toate cardurile de plată pe care le trimiteți prin intermediul site-ului web și recunoașteți și sunteți de acord că Sinocare are dreptul de a percepe cardul dvs. de plată pentru costul Produselor și toate taxele, taxele de transport și de manipulare. comunicată în momentul achiziției.

Dacă nu sunteți pe deplin mulțumit de Produsele achiziționate de dvs. pe site, puteți returna Produsul, în ambalajul original, către Sinocare pentru o rambursare în termen de treizeci (30) de zile de la data achiziției.

La discreția Sinocare, vi se poate permite să achiziționați anumite Produse prin Amazon.com ("Amazon") sau utilizând serviciile de procesare a plăților de la PayPal.com ("PayPal"). Înțelegeți și sunteți de acord că Amazon, Paypal sunt terți, așa cum termenul respectiv este definit mai jos și că, dacă alegeți să finalizați orice parte a achiziției dvs. prin aceste terțe părți, achiziția dvs. poate fi guvernată de termenii și politicile de confidențialitate, politicile de rambursare și alte politici și acorduri ale acestor terți. Depinde de dvs. să vă familiarizați cu politicile și acordurile acestor terți.

5. Licență de utilizare a site-ului web

Sub rezerva respectării de către dvs. a acestui Acord, Sinocare vă acordă o licență neexclusivă, nesublicențiabilă, revocabilă, așa cum este menționat în acest Acord, licență netransferabilă pentru a accesa site-ul web pentru uz personal.

Această licență nu include și nu trebuie să:
Republicați material de pe site-ul web (inclusiv republicarea pe un alt site web), vindeți, închiriați sau sub-licențați material de pe site-ul web
Afișați orice material de pe site în public
Reproduceți, duplicați, copiați sau exploatați în alt mod materialul de pe site în scop comercial
Editați sau modificați în alt mod orice material de pe site
Redistribuiți materialul de pe site, cu excepția conținutului pus la dispoziție în mod specific și în mod expres pentru redistribuire

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, Sinocare și/sau licențiatorii săi dețin drepturile de proprietate intelectuală pe site și materialul de pe site, iar toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în acest acord sunt rezervate de Sinocare.

6. Asumarea riscului

Vă asumați în mod conștient și liber toate riscurile atunci când utilizați site-ul web. Dumneavoastră, în numele dvs., al reprezentanților dumneavoastră personali și al moștenitorilor dumneavoastră, sunteți de acord în mod voluntar să eliberați, să renunțați, să dezvăluiți, să lăsați inofensiv, să apărați și să despăgubiți Sinocare și proprietarii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, afiliații, consultanții, reprezentanții săi, sublicențiații, succesorii, cesionarii, părinții, filialele și entitățile afiliate, inclusiv Sinocare (în mod colectiv, „Părțile Companiei”) din orice reclamație, acțiuni sau pierderi pentru vătămare corporală, daune materiale, moarte din culpă, suferință emoțională, pierdere confidențialitate, sau alte daune sau prejudicii, fie pentru dumneavoastră, fie pentru terți, care pot rezulta din utilizarea site-ului de către dumneavoastră.

7. Cont de utilizator, acuratețe și securitate

Contul utilizatorului

Pentru a accesa și utiliza anumite părți ale site-ului web, vi se poate cere să creați un cont de utilizator („Cont”) și să furnizați informații care vă identifică personal. Declarați și garantați că toate informațiile despre utilizator pe care le furnizați în legătură cu contul dvs. și cu utilizarea site-ului web sunt actuale, complete și exacte și sunteți de acord că veți actualiza acele informații după cum este necesar pentru a le menține integralitatea și acuratețea prin actualizarea dvs. profil. Sunteți de acord că nu veți trimite niciun conținut fals (inclusiv, fără limitare, orice nume de utilizator, asemănare sau profil) pentru a vă uzurpa identitatea în mod intenționat și credibil al unei alte persoane, fie că este reală sau fictivă. Dacă Sinocare consideră, la propria sa discreție, că informațiile pe care le furnizați nu sunt actuale, complete sau exacte, Sinocare are dreptul de a vă refuza accesul la Site. Pentru informații suplimentare, consultați Politica de confidențialitate a Sinocare.

Securitatea contului

Vi se poate cere să furnizați un nume de utilizator, o parolă și, eventual, alte informații pentru a vă securiza Contul. Sunteți în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei dvs. Nu aveți dreptul să utilizați numele de utilizator sau parola nici unei alte persoane, nici să vă împărtășiți numele de utilizator și parola și nici nu puteți ocoli orice mecanism de autentificare care necesită introducerea numelor de utilizator, parolelor sau a oricăror alte informații pentru a obține acces neautorizat la Site. Sunteți de acord să notificați imediat Sinocare orice utilizare neautorizată a Contului dumneavoastră. Sinocare nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere pe care o suferiți din cauza utilizării Contului dvs. de către altcineva, cu sau fără știrea dvs. Puteți fi tras la răspundere pentru orice pierderi suferite de Sinocare, afiliații săi, ofițerii, directorii, angajații, consultanții, agenții și reprezentanții din cauza utilizării de către altcineva a Contului dumneavoastră.

8. Conduită interzisă

Sinocare impune anumite restricții privind utilizarea site-ului de către dumneavoastră. Orice încălcare a acestei Secțiuni 8 vă poate expune răspunderii civile și/sau penale.

Nu trebuie să utilizați site-ul web în niciun fel care cauzează, sau poate cauza, deteriorarea site-ului web sau afectarea disponibilității sau accesibilității site-ului web sau în orice mod care este ilegal, ilegal, fraudulos sau dăunător sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală, ilegală, frauduloasă sau dăunătoare.

Nu trebuie să utilizați site-ul web pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă din (sau este legat de) vreun program spion, virus informatic, cal troian, vierme, logger de apăsare a tastei, rootkit sau alte software rău intenționat.

Nu trebuie să desfășurați activități sistematice sau automate de colectare a datelor (inclusiv, fără limitare, răzuirea, extragerea datelor, extragerea datelor și colectarea datelor) pe sau în legătură cu site-ul web fără acordul expres scris al Sinocare.

Nu trebuie să vă implicați în niciuna dintre următoarele comportamente pe site, care este interzis în mod expres: (a) furnizarea de informații false, înșelătoare sau inexacte către Sinocare sau oricărei alte persoane în legătură cu site-ul web; (b) uzurparea identității sau denaturarea în alt mod a afilierii, conexiunii sau asocierii cu orice persoană sau entitate; (c) accesarea conținutului sau datelor care nu vă sunt destinate sau conectarea la un server sau la un cont pe care nu sunteți autorizat să îl accesați; (d) încercarea de a sonda, scana sau testa vulnerabilitatea site-ului web sau a oricărui sistem sau rețea asociată sau încălcarea măsurilor de securitate sau de autentificare fără autorizarea corespunzătoare; (e) interferarea sau încercarea de a interfera cu utilizarea site-ului web de către orice alt utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv (fără limitare) prin transmiterea de programe malware sau exploatarea vulnerabilităților software; (f) falsificarea, modificarea sau falsificarea oricărui pachet de rețea sau antet de protocol sau metadate în orice conexiune cu sau transmisie către site-ul web (de exemplu, anteturi de e-mail SMTP, anteturi HTTP sau anteturi de pachete de protocol Internet); (g) crearea de Conturi suplimentare pentru a promova afacerea dvs. (sau a altuia) sau determinarea altora să facă acest lucru; sau (h) plătirea cuiva pentru interacțiunile de pe site.

Nu trebuie să utilizați site-ul web pentru a transmite sau trimite comunicări comerciale nesolicitate.

Nu trebuie să utilizați site-ul web în niciun scop legat de marketing fără acordul expres scris al Sinocare.

9. Conținutul utilizatorului

În acești Termeni de utilizare, „conținutul dvs. de utilizator” înseamnă material (inclusiv, fără a se limita la text, imagini, material audio, material video și material audio-vizual) pe care îl trimiteți pe site, indiferent de scop.

Acordați companiei Sinocare o licență mondială, irevocabilă, neexclusivă, fără drepturi de autor pentru a utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui conținutul dvs. de utilizator în orice media existentă sau viitoare. De asemenea, acordați Sinocare dreptul de a sub-licenția aceste drepturi și dreptul de a introduce o acțiune pentru încălcarea acestor drepturi, cu condiția, totuși, ca Sinocare să nu introducă o acțiune pentru încălcarea oricăror recenzii de produse postate de dvs. fără expresia dvs. permisiunea suplimentară.

Conținutul dvs. de utilizator nu trebuie să fie ilegal sau ilegal, nu trebuie să încalce drepturile legale ale niciunei terțe părți și nu trebuie să poată da naștere la acțiuni în justiție, fie împotriva dvs., fie împotriva Sinocare sau a unei terțe părți (în fiecare caz, conform oricărei legi aplicabile).

Nu trebuie să trimiteți niciun conținut de utilizator pe site-ul web care este sau a făcut vreodată obiectul vreunei proceduri legale amenințate sau efective sau alte plângeri similare.

Sinocare își rezervă dreptul de a edita sau elimina orice material trimis pe site sau stocat pe serverele Sinocare sau găzduit sau publicat pe site.

Fără a aduce atingere drepturilor Sinocare în temeiul acestor Termeni de utilizare în legătură cu conținutul utilizatorului, Sinocare nu se angajează să monitorizeze transmiterea unui astfel de conținut sau publicarea unui astfel de conținut pe site-ul web.


10. Fără garanții; Limitare a răspunderii

Contul utilizatorului

Sinocare, în numele său și al licențiatorilor și furnizorilor săi, declină în mod expres orice și toate garanțiile, exprese sau implicite, cu privire la site-ul web, care decurg din aplicarea legii sau în alt mod, incluzând, fără limitare, orice garanție implicită de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop, neîncălcare, fără grevare sau titlu, în plus față de orice garanții care decurg dintr-un curs de tranzacționare, utilizare sau practică comercială. Nici Sinocare, nici licențiatorii sau furnizorii săi nu garantează că site-ul web va îndeplini cerințele dumneavoastră sau că funcționarea site-ului web va fi neîntreruptă sau fără erori. Sinocare își declină orice răspundere implicită pentru daunele care decurg din furnizarea site-ului web în conformitate cu prezentul acord, inclusiv, fără limitare, greșeli, omisiuni, întreruperi, întârzieri, comportament delictual, erori, reprezentări sau alte defecte care decurg din lipsa furnizării Site-ul web, indiferent dacă este cauzat de acte de comitere sau omisiune, sau de orice alte daune survenite. Sinocare nu va fi răspunzătoare pentru nicio daune indirecte, incidentale, speciale, consecutive sau punitive (inclusiv, fără limitare, daune pentru profituri sau venituri pierdute), indiferent dacă sunt cauzate de actele sau omisiunile Sinocare, Părțile companiei sau utilizatorii Sinocare sau ale acestora. agenţi sau reprezentanţi.

Responsabilitatea dumneavoastră pentru pierderi sau daune; Backup de date

Sunteți de acord că utilizarea de către dvs. a site-ului web este pe riscul dumneavoastră. Nu veți trage Sinocare sau licențiatorii și furnizorii săi, după caz, răspunzători pentru nicio pierdere sau daune care rezultă din accesul și/sau utilizarea site-ului dvs., inclusiv, fără limitare, orice pierdere sau deteriorare a oricărui computer, dispozitive mobile, inclusiv, fără limitări, tablete și/sau smartphone-uri sau date. Site-ul web poate conține erori, erori, probleme sau alte limitări.

Limitare a răspunderii

În niciun caz, Sinocare sau licențiatorii sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători față de dvs. pentru orice pretenții care decurg din utilizarea de către dvs. a site-ului web, inclusiv, fără limitare, pentru daune speciale, incidentale sau consecutive, profituri pierdute, date pierdute sau informații confidențiale sau alte informații, pierderea de confidențialitate, costuri pentru achiziționarea de bunuri sau site-uri web de substituție, neîndeplinirea oricărei obligații, inclusiv, fără limitare, a bunei-credințe sau a îngrijirii rezonabile, neglijență sau în orice alt mod, indiferent de previzibilitatea acestor daune sau de orice sfat sau notificare dată Sinocare sau a acesteia. licențiatorii și furnizorii care decurg din sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a site-ului web. Această limitare se va aplica indiferent dacă daunele provin din încălcarea contractului, delictul sau orice altă teorie legală sau formă de acțiune. Sunteți de acord că această limitare a răspunderii reprezintă o alocare rezonabilă a riscului și este un element fundamental al bazei înțelegerii dintre Sinocare și dumneavoastră. Site-ul web nu ar fi furnizat fără astfel de limitări.

Aplicarea declinărilor de răspundere

Declinările, renunțările și limitările de mai sus nu limitează în niciun fel nicio altă declinare a garanțiilor sau orice altă limitare a răspunderii în orice alt acord între dvs. și Sinocare sau între dvs. și oricare dintre licențiatorii și furnizorii Sinocare. Este posibil ca unele jurisdicții să nu permită excluderea anumitor garanții implicite sau limitarea anumitor daune, astfel încât unele dintre declinările de răspundere, renunțările și limitările de răspundere de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice. Licențiatorii și furnizorii Sinocare sunt beneficiari terți ai acestor declinări, derogări și limitări. Niciun sfat sau informație, orală sau scrisă, obținută de dvs. prin intermediul site-ului web sau în alt mod nu va modifica niciuna dintre declinările sau limitările menționate în această secțiune.

Niciun sfat

Nimic de pe site nu constituie, sau este menit să constituie, sfaturi de orice fel. Dacă aveți nevoie de consiliere în legătură cu orice problemă juridică, financiară sau medicală, ar trebui să consultați un profesionist corespunzător.

11. Consimțământul pentru a primi comunicații electronice de la Sinocare

Prin crearea unui Cont și furnizarea adresei dumneavoastră de e-mail către Sinocare, sunteți de acord în mod expres să primiți comunicări electronice și alte comunicări de la Sinocare, pe termen scurt și periodic, inclusiv comunicări prin e-mail. Aceste comunicări vor fi despre achizițiile dvs., întrebările dvs. de serviciu pentru clienți, oferte de produse noi, promoții și alte aspecte. Puteți renunța la primirea de comunicări electronice promoționale în orice moment, urmând instrucțiunile de dezabonare conținute în fiecare comunicare sau contactând Sinocare la unul dintre serviciile noastre pentru clienți, așa cum este listat aici: help@sinocare.com. Solicitarea dvs. de dezabonare se va aplica numai comunicărilor promoționale și nu va limita capacitatea Sinocare de a vă contacta cu privire la achizițiile dvs., Contul sau de a vă oferi actualizări ale acestui Acord sau Politicii de confidențialitate. Sunteți de acord că aceste comunicări electronice îndeplinesc orice cerințe legale conform cărora comunicările sau notificările adresate dvs. să fie în scris.

12. Proprietatea intelectuală

Declarați și garantați că, atunci când utilizați site-ul web, veți respecta toate legile aplicabile și veți respecta drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Utilizarea de către dvs. a site-ului web este în orice moment guvernată și supusă dreptului de autor și altor legi privind proprietatea intelectuală. Sunteți de acord să nu încărcați, postați, transmiteți, afișați, executați sau distribuiți niciun conținut, informații sau alte materiale care încalcă drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate ale oricărei terțe părți.

Mărci comerciale

Sinocare și sigla Sinocare (în mod colectiv, „Mărcile Sinocare”) sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sinocare și sunt utilizate de Sinocare cu permisiune. Alte mărci comerciale, mărci de site-uri web, grafice, logo-uri și nume de domenii care apar oriunde pe, prin sau în legătură cu site-ul web pot fi mărci comerciale ale terților. Nici utilizarea de către dvs. a site-ului web și nici acest acord nu vă acordă vreun drept, titlu sau interes asupra, sau vreo licență de reproducere sau utilizare în alt mod, a mărcilor Sinocare sau a oricăror mărci comerciale terțe, mărci de site-uri web, grafice, logo-uri sau nume de domenii. Sunteți de acord că orice bunăvoință în Mărcile Sinocare generată ca urmare a utilizării de către dvs. a site-ului web va fi în beneficiul Sinocare și sunteți de acord să atribuiți și să cedați toată această bunăvoință către Sinocare. Nu veți putea în niciun moment și nici nu veți ajuta pe alții să contestați dreptul, titlul sau interesul Sinocare sau valabilitatea mărcilor Sinocare.

Drepturi de autor

Tot conținutul și alte materiale disponibile prin intermediul site-ului web, inclusiv, fără limitare, sigla Sinocare, designul, textul, grafica și alte fișiere, precum și selecția, aranjarea și organizarea acestora, sunt fie deținute de Sinocare, fie sunt proprietatea licențiatorilor și furnizorilor Sinocare. . Cu excepția cazurilor prevăzute în mod explicit, nici utilizarea de către dvs. a site-ului web și nici acest acord nu vă acordă niciun drept, titlu sau interes asupra unor astfel de materiale.

13. Rezonabilitate

Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord că excluderile și limitările de răspundere prevăzute în declinarea răspunderii site-ului sunt rezonabile.

Dacă nu considerați că acestea sunt rezonabile, nu trebuie să utilizați site-ul web.

14. Alte părți

Site-ul web poate fi legat de site-uri web ale terților („Site-uri web ale terților”), dintre care unele pot avea relații stabilite cu Sinocare, iar altele nu. Sinocare nu are control asupra conținutului și performanței site-urilor web ale terților. Sinocare nu a revizuit și nu poate revizui sau controla tot materialul, inclusiv software-ul de calculator sau alte bunuri sau site-uri web, puse la dispoziție pe site-urile terțelor părți. În consecință, Sinocare nu reprezintă, nu garantează și nu aprobă niciun site web al terților sau acuratețea, actualitatea, conținutul, caracterul adecvat, legalitatea sau calitatea informațiilor, materialelor, bunurilor sau site-urilor web disponibile prin intermediul site-urilor web ale terților. Sinocare declină, și sunteți de acord să vă asumați, toată responsabilitatea și răspunderea pentru orice daune sau alte prejudicii, fie pentru dvs., fie pentru terți, care rezultă din utilizarea de către dvs. a site-urilor web ale terților.

Acceptați că, în calitate de entitate cu răspundere limitată, Sinocare are un interes în limitarea răspunderii personale a ofițerilor și angajaților săi. Sunteți de acord că nu veți depune nicio reclamație personal împotriva ofițerilor sau angajaților Sinocare sau împotriva oricăror părți ale companiei, cu privire la orice pierderi pe care le suferiți în legătură cu site-ul web.
Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, sunteți de acord că limitările garanțiilor și ale răspunderii stabilite în declinarea răspunderii site-ului web vor proteja funcționarii, angajații, agenții, filialele, succesorii, cesionarii și subcontractanții Sinocare, precum și Sinocare și părțile companiei.

15. Dispoziții inaplicabile

Dacă vreo prevedere a declinării responsabilității pe site-ul web este sau se dovedește a fi inaplicabilă în conformitate cu legea aplicabilă, aceasta nu va afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi ale declinării responsabilității pe site-ul web.

16. Despăgubire

Fără a limita nicio prevedere de despăgubire din prezentul Acord, dumneavoastră („Despăgubitorul”) sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să țineți de răspundere Sinocare și Părțile Companiei (colectiv, „Despăgubitorii”) față de și împotriva oricăror revendicări, acțiuni, cereri, cauze de acțiune și alte proceduri (individual, „Revendicare” și colectiv, „Revendicări”), inclusiv, dar fără a se limita la costuri și onorari legale, și oferind control unic și exclusiv al apărării oricărei acțiuni către Sinocare, inclusiv alegerea a consilierului juridic și a tuturor negocierilor de soluționare aferente, care decurg din sau sunt legate de: (i) relația dintre dumneavoastră și Sinocare, indiferent dacă este bazată pe contract, delict, statut, fraudă, denaturare sau orice altă teorie juridică; (ii) încălcarea de către dumneavoastră a prezentului Acord, incluzând, fără limitare, orice declarație sau garanție conținută în acest Acord; (iii) accesul sau utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web sau a produselor; (iv) furnizarea de către dvs. către Sinocare sau către oricare dintre Indemnizații de informații sau alte date; (v) încălcarea sau presupusa încălcare a oricărei legi sau reglementări străine sau interne, internaționale, federale, statale sau locale; (vi) încălcările dvs. ale Secțiunii 8 privind utilizările interzise ale site-ului web și alte comportamente interzise; sau (vii) încălcarea sau presupusa încălcare a drepturilor de autor ale oricărei terțe părți, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate.

Despăgubiții au fiecare dreptul individual, dar nu și obligația, de a participa, prin consilierul ales de ei, la orice apărare de către dumneavoastră a oricărei Revendicari cu privire la care vi se cere să apărați, să despăgubiți sau să țineți fără răspundere pe orice, fiecare și/sau toate Indemnizaţii. Nu puteți soluționa nicio Revendicare fără acordul prealabil scris al Părților Companiei în cauză.

17. Rezilierea

Încetarea
Fără a limita nicio altă prevedere a acestui acord, Sinocare își rezervă dreptul de a refuza, la discreția exclusivă a Sinocare și fără notificare sau răspundere, utilizarea site-ului web oricărei persoane din orice motiv sau fără niciun motiv, inclusiv, fără limitare, pentru orice încălcare sau suspiciunea de încălcare a oricărei declarații, garanții sau acorduri cuprinse în acest Acord sau a oricărei legi sau reglementări aplicabile. Acest Acord se va rezilia automat dacă încălcați oricare dintre declarațiile, garanțiile sau acordurile acestui Acord. O astfel de reziliere va fi automată și nu va necesita nicio acțiune din partea Sinocare.

Efectul rezilierii

Orice reziliere a acestui Acord reziliază automat toate drepturile și licențele acordate în baza acestui Acord, inclusiv toate drepturile de utilizare a Site-ului. La reziliere, Sinocare poate, dar nu are nicio obligație, la discreția exclusivă a Sinocare, să anuleze orice site web și/sau să șteargă din sistemele Sinocare toate informațiile dumneavoastră personale și orice alte fișiere sau informații pe care le-ați pus la dispoziția Sinocare sau care se referă în alt mod la utilizarea dvs. a site-ului web. La reziliere, veți înceta orice utilizare a site-ului web.

După încetare, Sinocare își rezervă dreptul de a exercita orice mijloace pe care le consideră necesare pentru a preveni utilizarea neautorizată a site-ului web, inclusiv, fără a se limita la bariere tehnologice, cum ar fi blocarea IP-ului și contactul direct cu Furnizorul dumneavoastră de site-uri Internet.

Supravieţuire

La reziliere, toate drepturile și obligațiile create prin prezentul acord vor înceta, cu excepția faptului că următoarele secțiuni vor supraviețui oricărei rezilierii acestui acord: secțiunile 1-4 și 6-27.

18. Soluționarea litigiilor

Arbitraj obligatoriu

Dacă dumneavoastră, pe de o parte, și Sinocare și Părțile Companiei (colectiv, „Părțile de Arbitraj”), pe de altă parte, nu puteți soluționa o dispută sau o altă Revendicare prin negocieri, orice parte poate alege ca disputa sau Reclamația în final și exclusiv rezolvate prin arbitraj obligatoriu. Orice alegere de arbitraj de către una dintre părți va fi definitivă și obligatorie pentru celelalte.

Recunoașteți că, fără această prevedere, ați avea dreptul de a da în judecată în instanță cu un proces cu juriu sau de a participa la o acțiune colectivă.

Limbajul din prezentul Acord va fi interpretat în conformitate cu sensul său corect și nu strict pentru sau împotriva oricărei părți. Avem filiale în Statele Unite și Europa, acești Termeni de utilizare vor fi guvernați de legile și reglementările locale.

Arbitrul este obligat să respecte termenii acestui acord. Toate problemele sunt soluționate de arbitru, cu excepția faptului că problemele legate de caracterul executoriu al dispoziției privind arbitrajul sunt soluționate de o instanță de jurisdicție competentă. Arbitrajul se poate desfășura personal, prin depunerea documentelor, prin telefon sau online. Arbitrul va emite o decizie în scris, dar trebuie doar să furnizeze o expunere de motive, dacă este solicitat de către o parte. Arbitrul trebuie să respecte legea aplicabilă și orice hotărâre poate fi contestată dacă arbitrul nu face acest lucru. Părțile de arbitraj se pot litigi pentru a obliga arbitrajul în instanță, pentru a suspenda procedurile în așteptarea arbitrajului sau pentru a modifica, confirma, anula sau emite o hotărâre asupra hotărârii emise de arbitru. Arbitrul va acorda părții câștigătoare cheltuielile de judecată (inclusiv, fără limitare, onorariile, cheltuielile și onorariile rezonabile ale avocaților) în orice moment în timpul procedurii și la cererea oricărei părți, în termen de 14 zile de la hotărârea arbitrului asupra fondului.

Restricții împotriva combinării cererilor

Dvs. și părțile de arbitraj sunteți de acord că orice arbitraj se va limita la fiecare Revendicare în mod individual. Părțile la arbitraj în temeiul acestui acord pot depune pretenții împotriva celeilalte părți numai în calitatea dumneavoastră individuală sau a unei Părți la arbitraj și nu în calitate de reclamant sau membru al clasei în vreo procedură pretinsă de clasă sau reprezentativă.

Dacă această prevedere specifică este considerată inaplicabilă într-o instanță de jurisdicție competentă, cererea va fi totuși soluționată definitiv și exclusiv prin arbitraj obligatoriu la alegerea oricărei părți, iar orice alegere de arbitraj de către una dintre părți va fi definitivă și obligatorie pentru alții). În plus: (1) nici un arbitraj nu va fi asociat cu nici un alt arbitraj și (2) nu există dreptul ca orice Revendicare să fie arbitrată pe bază de acțiune colectivă sau să utilizeze proceduri de acțiune colectivă și (3) nu există dreptul de autoritate pentru orice dispută care urmează să fie adusă în calitate de reprezentativ în numele publicului larg sau al oricăror alte persoane.

Remedii în sprijinul arbitrajului; Relief echitabil

Acest acord de arbitraj nu vă va împiedica pe dumneavoastră sau pe Părțile la Arbitraj să căutați remedii provizorii în sprijinul arbitrajului, inclusiv, fără limitare, ordonanțe de suspendare a unei acțiuni în instanță, de a obliga arbitrajul sau de a confirma o hotărâre arbitrală, de la o Curte de jurisdicție competentă. În plus, acest acord de arbitraj nu vă va împiedica pe dumneavoastră sau pe Părțile la Arbitraj să vă adresați unei Curți de jurisdicție competentă pentru o ordonanță de restricție temporară, o ordonanță preliminară sau alte măsuri provizorii sau conservatorii, după cum este necesar.

Limbajul din prezentul acord va fi interpretat în conformitate cu sensul său just și nu strict pentru sau împotriva oricărei părți.

19. Notificări

Toate notificările necesare sau permise a fi date în temeiul prezentului Acord trebuie să fie în scris. Sinocare va transmite orice notificare prin e-mail trimisă la cea mai recentă adresă de e-mail, dacă există, furnizată de destinatarul vizat către Sinocare. Sunteți de acord că orice notificare primită de la Sinocare pe cale electronică îndeplinește orice cerință legală ca o astfel de notificare să fie în scris. Aveți singura responsabilitate de a vă asigura că adresa dvs. de e-mail înregistrată la Sinocare este exactă și actuală, iar notificarea dvs. va fi considerată în vigoare la trimiterea de către Sinocare a unui e-mail la acea adresă. Veți transmite orice notificare către Sinocare, trimițându-ne această notificare la help@sinocare.com.

20. Misiunea

Sinocare poate să transfere, să subcontracteze sau să se ocupe în alt mod de drepturile și/sau obligațiile Sinocare în temeiul acestor Termeni de utilizare fără a vă notifica sau a obține consimțământul dumneavoastră. Nu aveți dreptul să transferați, să subcontractați sau să vă ocupați în alt mod de drepturile și/sau obligațiile dvs. conform acestor Termeni de utilizare.

21. Separabilitate

Dacă o prevedere a acestor Termeni de utilizare este determinată de orice instanță sau altă autoritate competentă ca fiind ilegală și/sau inaplicabilă, celelalte prevederi vor continua în vigoare. Dacă orice prevedere ilegală și/sau inaplicabilă ar fi legală sau aplicabilă dacă o parte din ea ar fi ștearsă, acea parte va fi considerată a fi ștearsă, iar restul prevederii va continua în vigoare.

22. Fără renunțare

O renunțare de către oricare dintre părți la orice termen sau condiție a acestui Acord, sau orice încălcare, în orice caz, nu va renunța la acel termen sau condiție sau la orice încălcare ulterioară.

23. Antreprenori independenți

Dvs. și Sinocare sunteți contractori independenți și nicio agenție, parteneriat, joint venture sau relație angajat-angajator nu este intenționată sau creată de acest acord.

24. Fără beneficiari terți

Nu există terți beneficiari ai acestui Acord, cu următoarele excepții: Părțile Companiei, Indemnizații și licențiatorii și furnizorii Sinocare (în măsura specificată în mod expres în prezentul Acord.

25. Întregul acord

Acești Termeni de utilizare, împreună cu Politica de confidențialitate a Sinocare, constituie întregul acord dintre dvs. și Sinocare în legătură cu utilizarea site-ului web și înlocuiesc toate acordurile anterioare cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului web.

26. Modificări ale Termenilor noștri de utilizare

Dacă decidem să modificăm Termenii de utilizare, vom actualiza mai jos data modificării Termenilor de utilizare. Dacă modificarea este semnificativă, vă vom transmite o notificare în conformitate cu Secțiunea 19.

Ultima modificare: 4/6/21

27. Contactați-ne

Dacă aveți întrebări despre Termenii noștri de utilizare, vă rugăm să ne contactați la help@sinocare.com.

Adresă: No.265 Guyuan Road Hi-Tech Zone, Changsha, Hunan, China, 410205